Raspberry Pie

En till POAN.INFO webbplats

Rasberry Pi och Virtual Here, en USB port på distans…

Jag har en väderstation som man kan ansluta till en dator via USB. Sedan har jag en programvara som heter WeatherDisplay vilken jag använder för att samla in data och publicera på några webbsidor.

WeatherDisplay kör jag på en Windowsdator som är virtuell, och saknar USB portar. Dessutom står den i källaren på vårt hus. Och väderstationens USB anslutning sitter i displayen som tillhör stationen så den vill jag ju ha där man ser den.

Då hittade jag VirtuelHere som gör att jag kan ansluta min virtuella dator till en USB port på en annan dator. Och en annan dator kan t ex vara en Raspberry Pi

Installationen är enkel

  1. ssh to your raspberry pi
  2. wget https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm
  3. sudo chmod +x ./vhusbdarm
  4. sudo mv vhusbdarm /usr/sbin
  5. wget http://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/scripts/vhusbdpin
  6. sudo chmod +x ./vhusbdpin
  7. sudo mv vhusbdpin /etc/init.d
  8. sudo update-rc.d vhusbdpin defaults
  9. sudo reboot

Klientprogrammet för olika OS hittar man här

Skaffa LastPass

Antar att du liksom jag anser att bra lösenord är ett måste?

Har du lika svårt som jag att hitta på bra lösenord som man kan komma ihåg?

Nu kan du glömma dessa bekymmer!!!

Gör som jag, skaffa LastPass. Det är gratis i standard utgåvan som räcker för de flesta.
LastPass kommer i håg lösenorden på alla dina web platser.
LastPass slumpar ut lösenord (som är omöjliga att komma ihåg, men det behöver du ju inte)

Det gör att du kan sätta “omöjliga” lösenord och dessutom ha olika lösenord på alla webplatser.

En annan fördel är om du besöker t ex ett Internet Café eller sitter vid någon annans dator, då kan du surfa till LastPass och logga in och där har du då länkar till alla dina favorit sidor men lösenord och allt.

Det enda lösenord du behöver komma ihåg är lösenordet till LastPass. Men även det bör vara svårt!

LastPass finns givetvis på Svenska.

Optimalt är att ha lösenord som är slumpmässiga, består av både stora och små bokstäver plus siffror och special tecken så som !”#¤%&/()=?@£$€^~. Och dessutom är MINST 12 tecken långt, helst mellan 16 och 32 tecken.

Skaffar du LastPass via denna länk får du dessutom en månad av Premium på prov. Och då kan du bl a ladda ner en app och ha alla lösenord i mobilen.

LastPass_Logo